HBTQI

Fritidsgårdarna i Österåker är HBTQI Certifierade genom RFSL

HBTQI certifierad

Alla anställda på Fritidsgårdsenheten har fått en ökad kunskap om hbtq, normer och konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer.

Verksamheten driver ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv.

Fritidsgårdarnas Vision

  • Alla ska känna sig välkomna på fritidsgårdarna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
  • Alla i personalen har kunskap i frågor som rör HBTQI.
  • Lokalerna skall vara välkomnande och tillgängliga
  • Våga möta människor utan att könsbestämma
  • Det goda HBTQI- bemötandet ska speglas i ungdomarnas bemötande mot varandra både på och utanför gårdarna.

Mer information: http://www.rfsl.se/certifiering-och-utbildning/det-haer-aer-en-certifiering/