Fältgruppen Österåker

Fältgruppen består av fritidsledare anställda under fritidsgårdsenheten. Målet är att främja psykisk och fysisk hälsa och på så vis förebygga social problematik hos barn och unga 10 – 18 år. Arbetet bygger på frivillighet och sker alltid med ungdomens samtycke.

Fältgruppen är verksam på tre nivåer för att tillgodose de behov som uppmärksammas genom det uppsökande arbetet.

– Samhällsnivå
– Gruppnivå
– Individnivå

Då behoven ofta är många och skiftande måste det göras prioriteringar av vilka insatser som är mest angelägna och som är möjliga att genomföra. 

Allt arbete som utförs av Fältgruppen Österåker sker i förtroende och med respekt för individens integritet. Arbetet utgår från behov och motivation samt på att frigöra individens egna resurser. Målet är att denne ska utvecklas i positivt riktning med bibehållen relation och förtroende till vuxenvärlden.

Fältgruppens verksamhet fokuserar dels på forskningsbaserade risk- och skyddsfaktorer med målsättning att stärka individens skyddsfaktorer kring en organiserad, vuxenledd och meningsfull fritid, ofta i samarbete med vårdnadshavare och de verksamheter som arbetar med resterande skyddsfaktorer kring hem och skola. Utöver det anordnas både spontana och planerade aktiviteter i relationsskapande syfte, så som klättring, bubbleball, läger etc.

  Prata med oss:

  Att prata med oss är alltid frivilligt och du bestämmer själv om du vill ha kontakt med oss. Om du väljer att prata med oss gör du det i förtroende och vi kommer inte att berätta för någon vad du sagt.

  Samtidigt är det så att vi som arbetar med barn och ungdomar har skyldighet enligt lag att lämna information till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. Detta gör vi inte för att vara elaka eller för att förstöra för dig utan för att skyddet kring dig som riskerar att fara illa skall vara så starkt som möjligt. Vi försöker alltid att berätta för dig om en sådan kontakt blir aktuell.

  Kontakt

  Besöksadress:
  Bergagården
  Lennart Neckmans väg 12
  184 30 Åkersberga

  073-644 36 84, samordnare
  073-644 36 85
  073-625 23 77
  073-625 23 78
  073-350 23 27
  faltgruppen@ostaraker.se
  telefon vxl. 08-540 810 00This site is protected by WP-CopyRightPro