Värdegrund

Värdegrund Fritidsgårdsenheten

”Förhållningsätt i personalgruppen och gentemot våra besökare.
Gemensamma värderingar och ett gemensamt synsätt”.

Jämlikhet
Fritidsgårdarnas arbete utgår från människovärdesprincipen – alla människors lika värde. Den är grunden för mänskliga rättigheter med demokratiska värden och en inställning av humanitet och respekt inför andra människor. 

 

 

Ansvar
Vi tar ansvar och är professionella, vill samarbeta, vill vidareutveckla och nå bra resultat. Arbetet med att uppnå mål och den arbetsinsatsen som behövs göras ska ha en anda av delaktighet och inflytande.

 

 

Engagemang
Att vara delaktig i något och visa stort intresse för dess framgång. Lust, kreativitet, har roligt tillsammans och utvecklar verksamheten. Att vilja mycket och satsa hela vägen, vända ett problem till en möjlighet.

    Följ oss på SNAPCHAT!

    Lägg till oss för att få information om vad som händer kring Fältgruppen och Bergagården. Vi kommer inte följa tillbaka, detta är bara en informationskanal.


This site is protected by WP-CopyRightPro