Mål & Tjänstedeklaration

Mål för fritidsgårdsenheten

  • Fritidsgårdarna är en öppen och trygg mötesplats för barn och ungdomar
  • All verksamhet är alkohol och drogfri.
  • Minst 85% av besökarna är nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet.

Tjänstedeklaration för Fritidsgårdsenheten

Fritidsgårdarna – en stöttepelare i kommunen

Fritidsgårdarna erbjuder barn och ungdomar i åldrarna 13-20 år en öppen mötesplats med möjlighet till spontan aktivitet och hög tillgänglighet.

Fritidsgårdarna ska vara intressanta och attraktiva mötesplatser. Verksamheten ska präglas av öppenhet och mångfald utan krav på regelbunden närvaro eller prestation.

Vår strävan är att barn och ungdomar som besöker våra verksamheter ska må bra, trivas och ha roligt.

Genom att driva fritidsgårdarna effektivt och kundvänligt bidrar vi till att öka kommunens attraktionskraft.

Vi fortsätter att utveckla våra verksamheter tillsammans med våra kreativa medarbetare, för att på bästa sätt möta och tillgodose besökarnas önskemål om utbud och öppettider.

    Vägen till HBTQ-certifiering

    Film & Teatergrupper



This site is protected by WP-CopyRightPro