HBTQ-certifiering

Fritidsgårdarna i Österåker är HBTQ Certifierade genom RFSL (LOGGA)

Alla anställda på Fritidsgårdsenheten har fått en ökad kunskap om hbtq, normer och konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer.
Verksamheten driver ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv.

Fritidsgårdarnas Vision

  • Alla ska känna sig välkomna på fritidsgårdarna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
  • Alla i personalen har kunskap i frågor som rör HBTQ.
  • Lokalerna skall vara välkomnande och tillgängliga
  • Våga möta människor utan att könsbestämma
  • Det goda HBTQ- bemötandet ska speglas i ungdomarnas bemötande mot varandra både på och utanför gårdarna.

Mer information: http://www.rfsl.se/certifiering-och-utbildning/det-haer-aer-en-certifiering/

    Följ oss på SNAPCHAT!

    Lägg till oss för att få information om vad som händer kring Fältgruppen och Bergagården. Vi kommer inte följa tillbaka, detta är bara en informationskanal.


This site is protected by WP-CopyRightPro